spring breakfast for child

Dzień Zdrowia

Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Caritas zaprasza wszystkich w czwartek 16 kwietnia od godz.9.00 na I piętro szkoły do kawiarenki ,na zdrowe drugie śniadanie. Chcielibyśmy w tej akcji zwrócić  uwagę jak ważną rolę odgrywa drugie śniadanie w życiu dzieci i młodzieży. Rola II śniadania to m.in.: dostarczenie organizmowi potrzebnej energii i składników pokarmowych; wpływa na… Dalej

Symbolical - Paweł Cymerman

Nasi absolwenci – Paweł Cymerman

Absolwenci III LO to nie tylko sportowcy. Rozwijają się w wielu dziedzinach, czego przykładem jest Paweł Cymerman, absolwent 2002. (na zdjęciu drugi od lewej) Po ukończeniu szkoły Cymer poszedł na studia wychowania fizycznego. Jednakże nie sport był największym życiowym wyzwaniem Pawła. Przez cały czas rozwijał swoją pasję muzyką death metal, co zmaterializowało się w postaci… Dalej